Innovatie


Innovatie, in de zin van ‘creatief’, behoort tot de kernwaarden van De Binnenvest. In 2018 konden we, samen met zorgpartners, diverse innovatieve projecten opzetten dankzij subsidies van de gemeenten in Holland Rijnland. De projecten gelden als voorbereiding op de decentralisatie van beschermd wonen.

Beschermd Wonen Light

Beschermd Wonen Light is een project in Leiden in samenwerking met Cardea en Prodeba (beide gespecialiseerd in zorg voor jeugd en jongeren) en GGZ Rivierduinen. Het project heeft als doel het ontwikkelen van een lichte vorm van beschermd wonen (tussen begeleid wonen en het beschermd wonen met een indicatie vanaf ZZP 3 in) voor jongeren. In 2018 is onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven. In 2019 wordt, als er een geschikt pand is gevonden, het project gerealiseerd.

Spoedzorg

Spoedzorg heeft als doel om in de regio te komen tot 24/7 oproepbare zorg, voorafgaand aan een ‘echte’ crisissituatie. Het is een project in samenwerking met Prodeba, Stichting Lumen (respijtzorg en expertise op het gebied van ervaringsdeskundigheid) en GGZ Rivierduinen. Het heeft als doel om in de regio, samen met meerdere zorgpartners, te komen tot 24/7 oproepbare zorg, voorafgaand aan een ‘echte’ crisissituatie.

Time-Out Bollenstreek

Crises of zwaardere zorg voorkomen door het inzetten van benodigde steun en samenwerking van partners: dat is de bedoeling van Time-Out. Het is een project in de Duin- en Bollenstreek in samenwerking met ’s Heeren Loo, het Leger des Heils, Lumen en GGZ Rivierduinen. Time Out gaat uit van een team met medewerkers van verschillende organisaties die - indien nodig - kunnen worden ingevlogen voor vastgelopen casussen. Door goede afspraken tussen de deelnemende organisaties moet door- en uitstroom van hulpvragers mogelijk worden gemaakt.

Tom in de Buurt

In de Rijnstreek is binnen de coalitie ‘Tom in de Buurt’ samengewerkt met zeven andere organisaties. Daar wordt woonbegeleiding aan cliënten geleverd op basis van een drie-partijen overeenkomst met een corporatie. Deelnemende organisaties zijn Kwadraad, Gemiva, Participe, Kwintes, WIJdezorg, Activite en Ipse de Bruggen. De opdracht is om participatie op een innovatieve manier vorm te geven en de inzet van zware vormen van zorg - waar mogelijk - te voorkomen.

Krachtwerk

In september 2018 startte onze deelname aan de pilot ‘Krachtwerk en Mobility Mentoring in de opvang’. Dat is een initiatief van Platform 31 en Impuls Onderzoekscentrum voor Maatschappelijke Zorg (Radboud Universiteit Nijmegen). Een aantal van onze cliënten in Alphen aan den Rijn is begeleid volgens deze methodiek, die gebaseerd is op hersenwetenschap omtrent stress en schulden. Het toegangsteam van de gemeente Alphen aan den Rijn werkt zelf ook met deze methodiek en ondersteunde onze deelname. Momenteel evalueren wij of deze methodiek een aanvulling is voor onze cliënten en of wij hiermee verdergaan in de toekomst.

Gewoon Thuis

Gewoon Thuis is een project in de Rijnstreek in samenwerking met Stichting Kwintes. Doel is dat cliënten met een psychische en sociale kwetsbaarheid gewoon kunnen blijven wonen in hun eigen woning en thuis begeleid worden. Zorg en begeleiding zijn 24/7 beschikbaar en cliënten kunnen ergens terecht als het plotseling slechter gaat. Gewoon Thuis biedt – in 2018 nog in pilotvorm – een lichtere vorm van beschermd wonen, met als doel het voorkomen van instroom naar intramurale zorg. 

 

U bent hier